Slumptal.se

Välkommen till Slumptal.se
För alla dina slumptalsbehov
Man kan själv skapa slumptal i många olika sammanhang. Här har vi sammanställt några som du kanske kan ha nytta av. I de flesta exempel nedan slumpar vi ut ett tal mellan 8 och 800.ASP
Skapa ett slumptal och skriv ut det på skärmen:
<%
	Dim slump
	Randomize
	slump = int(Rnd * 800) + 8
	Response.Write(slump)
%>

Cold Fusion
Skapa ett slumptal och skriv ut det på skärmen:
<cfset r = Randomize(datediff("s","2001-01-01",now()),"SHA1PRNG")>
<cfset s = RandRange(8,800,"SHA1PRNG")>
<cfoutput>#s#</cfoutput>

Linux
Skapa ett slumptal och skriv ut det på skärmen:
echo $((RANDOM % 793+8))

Microsoft Excel
Skriv in följande i en cell:
=SLUMP.MELLAN(8;800)

MySQL
SELECT FLOOR(8 + RAND() * 793) AS slumptal;

PHP
Skapa ett slumptal och skriv ut det på skärmen:
<?php
	$slumptal = mt_rand(8,800);
	echo $slumptal;
?>

Tärning
Håll tärningen i valfri hand ovanför ett bord eller liknande jämn yta.
Flytta handen så att den inte längre befinner sig mellan tärningen och ytan.
Vänta tills tärningen stannat och läs av ovansidan på tärningen.